logo Nye metoder

ID2024_001

PainCheck app

Kunstig intelligens for smertedeteksjon hos voksne som ikke kan uttrykke smerte verbalt.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
14.11.2023
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2024_001
Om metoden
PainChek® er en app som benytter kunstig intelligens for å detektere smerte gjennom ansiktsanalyse.

Metodevarsel (publisert 21.11.2023)

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 010-24.