logo Nye metoder

ID2024_002

Bærbar hjertestarter

Til bruk for personer med høy risiko for plutselig hjertestans (f.eks. LifeVest®).
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
14.11.2023
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2024_002
Om metoden
Sensoriske og terapeutiske elektroder, inkorporert i en stoffvest som bæres under klærne (rett på huden), og som kontinuerlig overvåker brukerens hjerterytme.

Metodevarsel (publisert 21.11.2023)

Innspill fra firma (publisert 02.01.2024)

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Beslutning

En metodevurdering med en kostnad-nytte-analyse av bærbar hjertestarter (LifeVest) gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter. Metodevurderingen baseres på innsendt dokumentasjonspakke fra produsent. Den mest relevante høyrisikopopulasjonen i norsk kontekst defineres av de fageksperter som rekrutteres til metodevurderingsarbeidet. Sykehusinnkjøp HF utarbeider et prisnotat.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 011-24. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.01.2024
Type
Metodevurdering med en kostnad-nytte-analyse og tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF