logo Nye metoder

ID2024_002

Bærbar hjertestarter

Til bruk for personer med høy risiko for plutselig hjertestans (f.eks. LifeVest®).
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
14.11.2023
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2024_002
Om metoden
Sensoriske og terapeutiske elektroder, inkorporert i en stoffvest som bæres under klærne (rett på huden), og som kontinuerlig overvåker brukerens hjerterytme.

Bestillerforum for nye metoder 27.05.2024

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Leverandør har mulighet til å sende inn et forslag om metodevurdering hvis de er klare til å sende inn dokumentasjon.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 27.05.2024, sak 089-24.

Metodevarsel (publisert 21.11.2023)

Innspill fra firma (publisert 02.01.2024)

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Beslutning

En metodevurdering med en kostnad-nytte-analyse av bærbar hjertestarter (LifeVest) gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter. Metodevurderingen baseres på innsendt dokumentasjonspakke fra produsent. Den mest relevante høyrisikopopulasjonen i norsk kontekst defineres av de fageksperter som rekrutteres til metodevurderingsarbeidet. Sykehusinnkjøp HF utarbeider et prisnotat.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 011-24.