logo Nye metoder

ID2024_006

Daratumumab (Darzalex), bortezomib og lenalidomid

I kombinasjon med deksametason til behandling av pasienter med nyoppdaget myelomatose som er aktuelle for HMAS og har vist økt PFS og MRD negativitet sammenlignet med behandling uten daratumumab.
Forslag mottatt

Kort om siste status

Etter overgang til anmodning fra 1 mai 2023 påhviler det leverandør som ønsker å få innført et nytt legemiddel eller en ny indikasjon i norsk spesialisthelsetjeneste å sende en anmodning om vurdering til Nye metoder.Nye metoder avventer behandlingen av innkommet forslag inntil leverandøren har hatt anledning til å sende inn en anmodning.

Forslag

Sendt inn
24.11.2023
Sendt inn av
Privatperson
ID-nummer
ID2024_006

Siden er under oppdatering!

Innspill fra firma (PDF) (publisert 24.01.2024)

Forslag (PDF) (publisert 05.12.2023)

Status 24.01.2024

Nye metoder har gjennomgått forslaget. Etter overgang til anmodning fra 1 mai 2023 påhviler det leverandør som ønsker å få innført et nytt legemiddel eller en ny indikasjon i norsk spesialisthelsetjeneste å sende en anmodning om vurdering til Nye metoder. Leverandøren har i innspill opplyst Nye metoder om at det pågår kliniske studier og at de forventer å søke om markedsføringstillatelse. Nye metoder avventer behandlingen av innkommet forslag inntil leverandøren har hatt anledning til å sende inn en anmodning.