logo Nye metoder

ID2024_018

Kunstig intelligens-assistert endoskopi

Deteksjon av kreft og precancerøse tilstander i tarm
Forslag mottatt / åpent for innspill

Kort om siste status

Metoden er åpen for innspill. Planlagt behandling i Bestillerforum 22.04.2024.
Innspillsfrist 02.04.2024

Forslag

Sendt inn
15.02.2024
Sendt inn av
Direktoratet for medisinske produkter
ID-nummer
ID2024_018

Metodevarsel ID2024_018 (PDF) (Publisert 20.02.2024)

Innspill fra firma ID2024_018 (PDF)  (Publisert 02.04.2024)

Status 20.02.2024

Metoden skal etter planen behandles i Bestillerforum 22.04.2024.