logo Nye metoder

ID2024_028

Elektrostimulering med lavspent, pulserende strøm

Behandling av kroniske sår for å øke sårtilheling.
Forslag mottatt / åpent for innspill

Kort om siste status

Metoden er åpen for innspill. Planlagt behandling i Bestillerforum 27.05.2024.
Innspillsfrist 30.04.2024

Forslag

Sendt inn
20.03.2024
Sendt inn av
Direktoratet for medisinske produkter
ID-nummer
ID2024_028

Metodevarsel ID2024_028 (PDF) (publisert 27.03.2024)

Status 27.03.2024

Metodevarslet følger vanlig prosess i Nye metoder før den behandles i Bestillerforum. Det vil blant annet si at det innhentes faglige innspill før Bestillerforum tar stilling til om det skal gis et oppdrag, og om DMP skal gjennomføre en metodevurdering og/eller om Sykehusinnkjøp HF skal utarbeide et prisnotat.

Anmodningen skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 27.05.2024.