logo Nye metoder

ID2024_029

Efanesoctocog alfa

Behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Kan brukes i alle aldersgrupper.
Forslag mottatt / åpent for innspill

Kort om siste status

Metoden er åpen for innspill. Planlagt behandling i Bestillerforum 17.06.2024.
Innspillsfrist 28.05.2024

Forslag

Sendt inn
28.03.2024
Sendt inn av
Firma
ID-nummer
ID2024_029

Anmodning ID2024_029 (PDF)  (Publisert 02.04.2024)

Status (15.04.2024)

En spesialistgruppe i Sykehusinnkjøp HF har gjort en tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet. Basert på tilgjengelig dokumentasjon pr dd vurderes legemiddelet Efanesoctocog alfa til aktuell indikasjon å ikke ha sammenlignbar effekt som dagens behandling med koagulasjonsfaktor VIII med forlenget halveringstid for hovedparten av pasientene.

Anmodningen skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 17.06.2024.

Direktoratet for medisinske produkter vil i forkant utarbeide en vurdering av anmodningen og det vil bli innhentet faglige innspill.