logo Nye metoder

ID2024_034

Utstyr for oppsamling av anestesigasser

Oppsamling av anestesigasser som sevofluran, isofluran og desfluran, brukt i operasjonssaler, for å redusere utslipp i atmosfæren, og for å resirkulere anestesigassene til gjenbruk.
Forslag mottatt / åpent for innspill

Kort om siste status

Metoden er åpen for innspill. Planlagt behandling i Bestillerforum 17.06.2024.
Innspillsfrist 28.05.2024.

Forslag

Sendt inn
16.04.2024
Sendt inn av
Direktoratet for medisinske produkter
ID-nummer
ID2024_034

Metodevarsel ID2024_034 (PDF) (publisert 23.04.2024)

Status 23.04.2024

Metoden skal etter planen behandles i Bestillerforum 17.06.2024.