logo Nye metoder

ID2024_035

Baricitinib (Olumiant)

I monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat til behandling av aktiv juvenil idiopatisk artritt hos pasienter som er 2 år og eldre, og som tidligere har hatt utilstrekkelig respons eller intoleranse overfor ett eller flere konvensjonelle syntetiske eller biologiske DMARDs
Forslag mottatt / åpent for innspill

Kort om siste status

Nye metoder gjennomgår nå anmodningen.

Forslag

Sendt inn
10.05.2024
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2024_035

Anmodning ID2024_035 (PDF) (publisert 15.05.2024) 

 

​Status (15.05.2024)

Nye metoder gjennomgår nå anmodningen. Sykehusinnkjøp HF har ansvar for at det blir foretatt en tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet med andre innførte legemidler til den samme indikasjonen dersom det er relevant for den aktuelle saken. Sekretariatet oppdaterer denne metodesiden med ny status når gjennomgangen er foretatt.