logo Nye metoder

ID2024_039

Kunstig intelligens (KI)-basert bildetolkning for diabetisk retinopati

Netthinnebilder blir analysert av et KI-system i stedet for, eller i tillegg til vurdering av mennesker.
Forslag mottatt / åpent for innspill

Kort om siste status

Metoden planlegges for behandling i Bestillerforum 23.09.2024. Innspillfrist er 03.09.2024.

Forslag

Sendt inn
06.06.2024
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2024_039

Forslag ID2024_039 (PDF) (publisert 18.06.2024)