logo Nye metoder

ID2024_040

EMST (Expiratory muscle strength training)

For personer med Parkinsons sykdom
Forslag mottatt / åpent for innspill

Kort om siste status

Metoden er åpen for innspill. Planlagt behandling i Bestillerforum 21.10.2024.
Innspillsfrist 01.10.2024

Forslag

Sendt inn
19.06.2024
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2024_040

Forslag ID2024_040 (PDF) (publisert 21.06.2024)

Status 21.06.2024

Anmodningen skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 21.10.2024. Direktoratet for medisinske produkter vil i forkant utarbeide en egnethetsvurdering av anmodningen og det vil bli innhentet faglige innspill.