logo Nye metoder

ID2024_041

Kabozantinib

Til behandling av pasienter med osteosarkom som ikke er tilgjengelige for kirurgi eller annen lokalbehandling med kurativt siktemål og som har fullført minst en linje med standard kjemoterapi
Forslag mottatt / åpent for innspill

Kort om siste status

Metoden er åpen for innspill. Planlagt behandling i Bestillerforum 21.10.2024.
Innspillsfrist 01.10.2024

Forslag

Sendt inn
24.06.2024
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2024_041

Forslag ID2024_024 (PDF) (publisert 27.06.2024)

 

​Status (27.06.2024)

Metoden følger vanlig prosess i Nye metoder før den behandles i Bestillerforum. Det vil blant annet si at Direktoratet for medisinske produkter (DMP) skal utarbeide en egnethetsvurdering av metoden og at det innhentes faglige innspill. Basert på dette vil Bestillerforum ta stilling til om det skal gis et oppdrag, og om DMP skal gjennomføre en metodevurdering og/eller om Sykehusinnkjøp HF skal utarbeide et prisnotat.

Forslaget skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 21.10.2024.