logo Nye metoder

ID2015_044

Idarucizumab (Praxbind)

Legemiddel til forebygging og reversering av dabigatran induserte blødninger
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.09.2015
Sendt inn av
Myndighet, Statens Legemiddelverk
ID-nummer
ID2015_044
Om metoden
Legemiddel til forebygging og reversering av dabigatran induserte blødninger

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.10.2015)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av Idarucizumab (Praxbind) til forebygging og reversering av dabigatran-induserte blødninger ved Statens legemiddelverk.

Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.10.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
04.12.2015
Ferdigstilt
09.02.2016

​Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF 19.02.2016 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
14.03.2016
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (14.03.2016)

​Idarusizumab (Praxbind) kan tas i bruk for reversering av dabigatrans (Pradaxa) antikoagulasjonseffekt hos pasienter med livstruende blødninger eller akutt behov for operasjon.

Beslutningsforum for nye metoder 14.03.2016 - Protokoll, sak 15-2016