logo Nye metoder

ID2020_091

Idecabtagene vicleucel

CAR T-celleterapi til behandling av multippelt myelom hos voksne pasienter som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert proteasomhemmer, immunmodulatorisk middel og et anti-CD38 monoklonalt antistoff.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
17.09.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_091
Om metoden
Genterapi. CAR T-celleterapi til behandling av multippelt myelom.

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (12.02.2024)

Leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen. Bestillerforum for nye metoder avbestiller derfor oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 12.02.2024, sak 030-24.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020) 

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for idecabtagene vicleucel (Abecma) - CAR T-celleterapi til behandling av multippelt myelom hos voksne pasienter som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert proteasomhemmer, immunmodulatorisk middel og et anti-CD38 monoklonalt antistoff.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 187-20

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C)
Utreder
Statens legemiddelverk

Status 14.02.2024

Direktoratet for medisinske produkter har utarbeidet et notat og Bestillerforum har avbestilt oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2020_091 (PDF) (publisert 14.02.2024)