logo Nye metoder

ID2014_020

Idelalisib (Zydelig) - Indikasjon I

Behandling av refraktært follikulært lymfom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.08.2014
Sendt inn av
Leverandør, Gilead Nordic
ID-nummer
ID2014_020
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av refraktært follikulært lymfom

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.09.2014)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.

 

Forslag

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.09.2014
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
30.10.2014
Ferdigstilt
01.10.2015

Beslutning

Beslutning tatt
16.11.2015
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (16.11.2015)

​Idelalisib (Zydelig®) kan innføres til behandling av follikulært lymfom som er refraktært mot dagens standardbehandling. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud.
Beslutningsforum for nye metoder 16.11.2015 - Protokoll, sak 49-2015

Beslutningsforum for nye metoder 16.11.2015 - Innkalling og saksdokumenter