logo Nye metoder

ID2017_084

Iksekizumab (Taltz) - Indikasjon II

Behandling av psoriasisartritt hos voksne pasienter som ikke har hatt adekvat respons på, eller er intolerante mot, en eller flere DMARD behandlinger
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.09.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_084
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av psoriasisartritt.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.10.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for iksekizumab (Taltz) til behandling av psoriasisartritt hos voksne pasienter som ikke har hatt adekvat respons på, eller er intolerante mot, en eller flere DMARD behandlinger.

Referat fra Bestillerforum RHF  (23.10.2017) finner du her, se sak 158-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.10.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
20.03.2018
Ferdigstilt
22.06.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 05.07.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
29.04.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for Nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (29.04.2019)

1. Iksekizumab (Taltz) kan innføres til behandling av psoriasisartritt hos voksne pasienter som ikke har hatt adekvat respons på, eller er intolerante mot en eller flere DMARD behandlinger.
2. Legemiddelet må inngå i framtidige LIS-anbud og kan først tas i bruk på denne
indikasjonen fra neste anbud, som trer i kraft fra 1. februar 2020.
3. Det er en forutsetning at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.04.2019 finner du her, se sak 42-2019.

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (19.11.2018)

Iksekizumab (Taltz) innføres ikke til behandling av psoriasisartritt hos voksne pasienter som ikke har hatt adekvat respons på, eller er intolerante mot, en eller flere DMARD behandlinger.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 19.11.2018 finner du her - se sak 131-2018.

 

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (27.08.2018)

Iksekizumab (Taltz) innføres ikke nå til behandling av psoriasisartritt hos voksne pasienter som ikke har hatt adekvat respons på, eller er intolerante mot, en eller flere DMARD behandlinger.

Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved behandling med iksekizumab, for eksempel bedre effekt eller lavere doseringshyppighet enn annen anbefalt biologisk behandling, kan rettferdiggjøre at Taltz kan ha en høyere pris enn andre godkjente biologiske behandlingsalternativer.

Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud. Resultatet av anbudet
skal behandles av Beslutningsforum for Nye metoder.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 27.08.2018 finner du her - se sak 093-2018.