logo Nye metoder

ID2015_055

Iksekizumab (Taltz)

Behandling av plakkpsoriasis hos voksne
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.11.2015
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2015_055
Om metoden
Legemiddel til behandling av psoriasis. Annen staving; ixekizumab

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.01.2016)

Bestillerforum RHF ber om at hurtigmetodevurderingen på Iksekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis gjennomføres ved Statens legemiddelverk.

​Metodevarsel

Innspill

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.01.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
01.03.2018
Ferdigstilt
08.06.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 05.07.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
24.09.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.11.2018)

1. Iksekizumab (Taltz) kan innføres til behandling av plakkpsoriasis.


2. En innføring forutsetter at prisen blir lik eller lavere enn dagens pris og at legemiddelet skal inngå i fremtidige LIS-anbud. Legemiddelet vil bli tilgjengelig på denne indikasjonen fra 15. desember 2018.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 19.11.2018 finner du her - se sak 133-2018.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (24.09.2018)

1. Iksekizumab (Taltz) innføres ikke til behandling av plakkpsoriasis.


2. Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud. Resultatet av anbudet skal behandles av Beslutningsforum for nye metoder.

 

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 24.09.2018 finner du her - se sak 105-2018.