logo Nye metoder

ID2015_050

Implantering av shunt til behandling av høyt blodtrykk

Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
20.11.2015
Sendt inn av
Kunnskapssenteret
ID-nummer
ID2015_050
Om metoden
Metoden kommer i tillegg til standard medikamentell blodtrykksbehandling. Det anlegges en forbindelse mellom arterien og venen i bekkenregionen slik at trykket kan overføres fra arterien med høyt trykk til venen med lavt trykk.

Oppdatert metodevarsel

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ikke ved FHI for implantering av shunt (ROX Coupler) mellom arterie og vene i bekkenregionen (arteria og vena iliaca) ved behandlingsresistent høyt blodtrykk.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 66-17.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.01.2016):

For tidlig å igangsette en metodevurdering på denne metoden nå, metoden følges (Kunnskapssenteret og sekretariatet for Nye metoder) og tas opp igjen om et år med et oppdatert metodevarsel.