logo Nye metoder

ID2015_022

Implantert sensor for håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt

Kontinuerlig monitorering av trykk i púlmonal arterien
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.06.2015
Sendt inn av
Leverandør, St Jude Medical
ID-nummer
ID2015_022
Om metoden
Kontinuerlig monitorering av trykk i púlmonal arterien via en implantert tråløs sensor uten batteri for håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt (New York Heart Association class III).

​Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.08.2015)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på implantert sensor for håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt ved Kunnskapssenteret.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.08.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret
Påbegynt
17.03.2016
Ferdigstilt
12.09.2016

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 06.10.2016 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
14.11.2016
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.11.2016)

​Kontinuerlig monitorering av trykk i pulmonalarterien via en implantert trådløs sensor uten batteri for håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt (New York Heart Association class III) kan innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten.

Protokollen fra Beslutningsforum for nye metoder (14.11.2016) finner du her, se sak 68-2016