logo Nye metoder

ID2022_001

Individuell jobbstøtte (IPS)

Behandling av moderate til alvorlige psykiske lidelser, også med komorbiditet ruslidelser
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
05.11.2021
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Nordlandsykehuset HF og Oslo Universitetssykehus
ID-nummer
ID2022_001
Om metoden
Systematisk og strukturert tilnærming for å bistå mennesker med alvorlige psykiske lidelser og komorbide ruslidelser i å finne arbeid, samt opprettholde arbeid

Forslagsskjema​​

Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022)

Metoden er i utstrakt bruk. En metodevurdering vil ikke avklare de juridiske og finansieringsmessige problemstillingene det er behov for å løse.
Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022) finner du her , se sak 002-22.