logo Nye metoder

ID2023_003

Individuelle kostanbefalinger - Indikasjon II

Basert på biokjemiske analyser og ernæringsanalyser som behandling ved schizofreni og autismespekterforstyrrelser
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
27.10.2022
Sendt inn av
Pasientforeningen Mat og atferd
ID-nummer
ID2023_003
Om metoden
Bruk av ernæringsanalyser, for eksempel stoffskifte og antistoffer/allergener for å vurdere kostanbefalinger som behandlingsmulighet ved schizofreni og autismespekterforstyrrelser

​​Forslag​ (sendt inn 27.10.2022)​


Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023)

Det er ikke funnet tilstrekkelig dokumentasjon til å gjøre en metodevurdering.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.​​​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023) finner du her , se sak 004-23.​