logo Nye metoder

ID2022_065

Individuelle kostanbefalinger

Basert på biokjemiske undersøkelser og analyser av metabolitter som behandling for schizofreni, autisme og depresjon
Forslag mottatt

Forslag

Sendt inn
06.05.2022
Sendt inn av
Pasientorganisasjon
ID-nummer
ID2022_065
Om metoden
Bruk av biokjemiske undersøkelser og analyser for å gi kostanbefalinger som behandling av schizofreni, autisme og depresjon

 

Status 22.08.2022: Forslagsstiller har trukket forslaget. Forslaget er dermed ikke behandlet i Bestillerforum for nye metoder.

 

​Forslag (revidert versjon 14.06.2022)

Innspill 1 fra privatperson (publisert 29.06.2022)

Innspill 2 fra privatperson (publisert 09.08.2022)

Innspill 3 fra privatperson (publisert 09.08.2022)