logo Nye metoder

ID2021_125

Interferon gamma-1b (Imukin)

Behandling ved Friedreichs ataksi
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
17.09.2021
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2021_125
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av sjelden, arvelig sykdom

​​Forslag

Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021)

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for interferon gamma-1b (Imukin) til behandling ved Friedreichs ataksi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.11.2021 finner du her, se sak 208-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.11.2021
Type
Forenklet metodevurdering (løp D)
Utreder
Statens legemiddelverk