logo Nye metoder

ID2016_043

Intermitterende pneumatisk kompresjon

Forebygging av dyp venetrombose (DVT) ved hjerneslag.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2016_043
Om metoden
Trykkluftsbølger brukes til kompresjon av benene for å forebygge blodpropp i forbindelse med immobilitet /(sengeliggende) etter for eksempel hjerneslag.

Oppdatert metodevarsel (oktober 2019)

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019)

En fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge dyp venetrombose (DVT) ved hjerneslag.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 198-19.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2016)
Folkehelseinstituttet følger med på publiseringer av dokumentasjon på område, og melder saken på ny til Bestillerforum RHF om ca. et års tid.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)
Utsettes til kommende møte.

Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
16.12.2019
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
16.12.2019
Ferdigstilt
14.12.2020

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 22.12.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
15.02.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (15.02.2021)

Intermitterende pneumatisk kompresjon for forebygging av dyp venetrombose ved akutt hjerneslag innføres.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 15.02.2021 under sak 011-2021.