logo Nye metoder

ID2017_037

Intraarteriell kjemoterapi (arteria ophthalmika)

Ved behandling av retinoblastom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.04.2017
Sendt inn av
Oslo Universitetssykehus(OUS)/ Øye avdelingen/ Barneonkologisk avdeling/ nevrointervensjon (Radiologisk avdeling)
ID-nummer
ID2017_037
Om metoden
Intraarteriell kjemoterapi ved behandling av intraokulær retinoblastom.

​Forslagsskjemaet

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.05.2017)
Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for intraarteriell kjemoterapi (arteria ophthalmika) ved behandling av retinoblastom.

 

Referat fra Bestillerforum RHF (22.05.2017) finner du her, se sak 80-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.05.2017
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
24.05.2017
Ferdigstilt
11.01.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 22.01.2018 og sendt til beslutning.

Metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
09.03.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder (09.03.2018)
1. Intraarteriell kjemoterapi ved behandling av intraokulært retinoblastom blir et behandlingstilbud i Norge.

2. Beslutningsforum for nye metoder ber Nasjonal behandlingstjeneste for retinoblastom ved Oslo universitetssykehus om å ta på seg denne oppgaven, slik at dette blir en del av deres behandlingstilbud.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 09.03.2018 finner du her, se sak 36-2018.