logo Nye metoder

ID2014_029

Ipilimumab (Yervoy)

Behandling av avansert malignt melanom.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
02.10.2014
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo Universitetssykehus HF
ID-nummer
ID2014_029
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av avansert føflekkreft.

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.11.2014)

​Bestillerforum RHF tilrår at ipilimumab inngår i den fullstendige metodevurderingen på området malignt melanom som Kunnskapssenteret allerede har fått i oppdrag (ID2014_031) å gjennomføre jfr. Bestillerforum RHFs møter den 29. september og 20. oktober 2014.

Bestillerforum RHF henviser videre til beslutningen i Beslutningsforum for nye metoder tatt den 20. oktober 2014 vedrørende ipilimumab.

Forslag

Beslutning

Beslutning tatt
20.10.2014
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (20.10.2014)

  • ​Inntil resultat av metodevurderingene foreligger, kontinueres bruk av Ipilimumab ved lokalavansert og metastatisk malignt melanom.
  • Denne praksis må tas inn i nasjonale retningslinjer
  • Eventuelle andre medikamenter ved malignt melanom må vurderes fortløpende med ordinær prosess via Bestillerforum RHF
  • En ny vurdering av hvilke medikamenter som skal brukes ved malignt melanom blir gjennomført når metodevurderingene foreligger.

Beslutningsforum for nye metoder 20.10.2014 - Protokoll