logo Nye metoder

ID2016_021

Irinotekan liposom (Onivyde)

ved behandling av pankreaskreft etter progresjon på gemcitabin.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
08.04.2016
Sendt inn av
Baxalta (produsent)
ID-nummer
ID2016_021

​Forslagsskjemaet

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for irinotekan liposom (Onivyde) i kombinasjon med 5 fluorouracil (5 FU) og leucovorin (LV) til behandling av pasienter med pankreaskreft etter progresjon på gemcitabin.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
07.10.2016
Ferdigstilt
11.07.2017

​Rapport er klarert i Bestillerforum RHF den 13.10.2017 og sendt til beslutning.
Hurtig metodevurdering (11.07.2017)

Prisnotat (05.10.2017) 1. tilbud
Prisnotat (13.11.2017) 2. tilbud
Prisnotat (16.02.2018) 3. tilbud

Beslutning

Beslutning tatt
23.10.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder (09.03.2018)
Liposomal irinotekan (Onivyde) skal ikke innføres til behandling av metastatisk pankreaskreft etter progresjon på kjemoterapi med gemcitabin.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 09.03.2018 finner du her, se sak 35-2018.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.12.2017):
Liposomal irinotekan (Onivyde) innføres ikke til behandling av metastatisk pankreaskreft etter progresjon på gemcitabin.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.12.2017 finner du her, se sak 115-2017.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.10.2017):
Liposomal irinotekan (Onivyde) innføres ikke til behandling av metastatisk pankreaskreft etter progresjon på gemcitabin.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.10.2017 finner du her, se sak 90-2017.