logo Nye metoder

ID2016_061

Itrakonazol og pemetreksed

Vedlikeholdsbehandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
30.06.2016
Sendt inn av
Privatperson
ID-nummer
ID2016_061
Om metoden
Til vedlikeholdsbehandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

​Forslagsskjemaet

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (12.12.2016):

Bestillerforum RHF opprettholder sin tidligere beslutning om at det ikke gis oppdrag om hurtig metodevurdering. Dokumentasjonsgrunnlaget er for begrenset i forhold til å kunne gjennomføre en metodevurdering.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2016):

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering