logo Nye metoder

ID2018_110

Ivakaftor (Kalydeco)

Behandling av barn, inkludert de under 2 år, og voksne med cystisk fibrose
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.10.2018
ID-nummer
ID2018_110
Om metoden
Legemiddel til behandling av barn, inkludert de under 2 år, og voksne med cystisk fibrose

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.11.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ivakaftor (Kalydeco) til behandling av barn, inkludert de under 24 måneder, og voksne med cystisk fibrose.

​Protokoll fra Bestillerforum RHF (19.11.2018) finner du her, se sak 181-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.11.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk

Prisnotat (publisert 25.04.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
25.04.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.04.2022)

 

1.  Elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio) innføres til kombinasjonsbehandling av cystisk fibrose hos pasienter fra 6 år som har minst én F508del-mutasjon i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet.

Tezakaftor/ivakaftor (Symkevi) innføres i kombinasjon med ivakaftor (Kalydeco) til behandling av pasienter ≥12 år med cystisk fibrose (CF).

Lumakaftor/ivakaftor (Orkambi) innføres til behandling av cystisk fibrose hos pasienter over to år som er homozygote for F508 delmutasjonen i CTFR-genet.

Ivakaftor (Kalydeco) innføres til behandling av barn over 5 kg, og voksne med cystisk fibrose.

2.  Beslutningen er knyttet til en alternativ prisavtale, og det forutsettes at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3.  Behandlingen kan tas i bruk fra 01.06.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.04.2022 under sak 054-2022.