logo Nye metoder

ID2015_033

Kabazitaksel (Jevtana). Ny vurdering

Bruk ved hormonrefraktær prostatakreft.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
20.08.2015
Sendt inn av
Norsk urologisk cancer gruppe
ID-nummer
ID2015_033
Om metoden
Bruk ved hormonrefraktær prostatakreft.

Beslutning i Bestillerforum RHF (28.09.2015)

Metoden inngår allerede i en fullstendig metodevurdering ved Kunnskapssenteret som vil ivareta det innmeldte forslaget. Se oppdrag ID2014_030. Bestillerforum RHF ser derfor ikke behov for et nytt oppdrag om hurtig metodevurdering.

​Forslag