logo Nye metoder

ID2017_046

Kabozantinib (Cabometyx)

Andrelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.04.2017
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2017_046
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av nyrekreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017)*
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for kabozantinib (Cabometyx) til andrelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC)

*​Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering av legemiddelet i forbindelse med overføring av finansieringsansvaret for en gruppe kreftlegemidler til de regionale helseforetakene fra og med 1. mai 2017.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 71-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
02.03.2017
Ferdigstilt
05.09.2017

​Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF 20.09.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
23.10.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.10.2017):

Kabozantinib (Cabometyx®) kan innføres til behandling av avansert nyrecellekarsinom etter førstelinjebehandling.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.10.2017 finner du her, se sak 89-2017.