logo Nye metoder

ID2018_042

Kabozantinib (Cabometyx) - Indikasjon III

Behandling av avansert leverkreft
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
14.05.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_042
Om metoden
Legemiddel til behandling av avansert leverkreft

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (11.06.2018):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for kabozantinib (Cabometyx) til behandling av avansert leverkreft.

Referat fra Bestillerforum RHF (11.06.2018) finner du her, se sak 79-18.
 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
11.06.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

​Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.