logo Nye metoder

ID2021_135

Kabozantinib (Cabometyx) - Indikasjon IV

Behandling av pasienter som er 12 år eller eldre med lokalavansert, eller metastatisk, differensiert skjoldbruskkjertelkreft som er refraktær eller ikke kvalifisert for radioaktivt jod og har progrediert under eller etter VEGFR-rettet behandling.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
07.10.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_135
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av skjoldbruskkjertelkreft.

​Metodevarsel

Besluttning i Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021):
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for kabozantinib (Cabometyx) til behandling av pasienter som er 12 år eller eldre med lokalavansert, eller metastatisk, differensiert skjoldbruskkjertelkreft som er refraktær eller ikke kvalifisert for radioaktivt jod og har progrediert under eller etter VEGFR-rettet behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021) finner du her , se sak 215-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.11.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C)
Utreder
Statens legemiddelverk