logo Nye metoder

ID2017_095

Kaplacizumab (Cablivi)

Behandling av ervervet trombotisk trombocytopenisk purpura
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.10.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_095
Om metoden
Legemiddel til behandling av ervervet trombotisk trombocytopenisk purpura

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.11.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for kaplacizumab til behandling av ervervet trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP).

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.11.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
23.05.2019
Ferdigstilt
07.04.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 22.04.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.​

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
25.05.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder 25.05.2020

1. Kaplasizumab (Cablivi) innføres ikke til behandling av ervervet trombocytopenisk purpura (aTPP).

2. Det er betydelig usikkerhet knyttet til størrelsen på den dokumenterte effekt, og prisen er alt for høy.

​Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.05.2020 under sak 51-2020.