logo Nye metoder

ID2016_039

Karfilzomib (Kyprolis) og deksametason

Behandling av myelomatose (benmargskreft)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_039
Om metoden
Legemiddel til behandling av myelomatose (benmargskreft). En kombinasjonsbehandling med virkestoffene carfilzomib og deksametason. Annen staving; Karfilzomib

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)
Hurtig metodevurdering gjennomføres for carfilzomib (Kyprolis) i kombinasjon med deksametason til andrelinjebehandling av myelomatose ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
20.12.2016
Ferdigstilt
06.07.2017

​​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 14.08.2017 og sendt til beslutning.
Hurtig metodevurdering (06.07.2017)

Beslutning

Beslutning tatt
21.08.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (21.08.2017)
Karfilzomib (Kyprolis) i kombinasjon med deksametason kan innføres til behandling av myelomatose, etter førstelinjebehandling. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.08.2017 finner du her, se sak 68-2017.