logo Nye metoder

ID2018_075

Karfilzomib, Pomalidomide og Dexamethasone

Kombinasjonsterapi til behandling av myelomatose pasienter <70 år som har fått en eller flere tidligere behandlinger.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
21.06.2018
Sendt inn av
Privatperson
ID-nummer
ID2018_075
Om metoden
kombinasjonsterapi til behandling av myelomatose pasienter <70 år som har fått en eller flere tidligere behandlinger.

Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering da det foreligger for lite dokumentasjon.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 122-18.