logo Nye metoder

ID2022_012

Kasirivimab og imdevimab

Behandling og forebygging av covid-19 hos pasienter fra 12 år
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.12.2021
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_012

Metodevarsel​​

Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022)

Omikron er på nåværende tidspunkt den dominerende virusvarianten av covid-19 i Norge. Leverandøren av legemidlet har i en uttalelse bekreftet at dette legemiddel ikke er virksomt mot omikronvarianten av covid-19. Metoden er således på nåværende tidspunkt lite relevant som behandling i spesialisthelsetjenesten i Norge. For nærmere informasjon: https://www.roche.com/dam/jcr:dfe6dcb4-d787-45d6-9b1dffc17d667e4c/2021216_Roche%20statement%20on%20Ronapreve%20Omicron.pdf

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022) finner du her , se sak 013-22.