logo Nye metoder

ID2019_089, ID2016_076

Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR)

I behandling av pasienter med alvorlig aortastenose. Vurdering på tvers av risikogrupper.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
26.08.2019
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2019_089, ID2016_076
Om metoden
Det finnes flere produsenter av klaffer og utstyr for kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (ofte forkortet TAVI)

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.09.2019)

En helseøkonomisk analyse og en formidling av effekt og sikkerhetsdata gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/ TAVR). Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet om en oppdatert vurdering av metoden på tvers av risikogrupper: ID2019_089 Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR) i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose. Vurdering på tvers av risikogrupper.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her.  Se sak 148-19.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
Folkehelseinstituttet har nettopp ferdigstilt en metodevurdering på kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/ TAVR) i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko (ID2016_076). Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet om en vurdering av metoden på tvers av risikogrupper.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak Eventuelt (1)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017):
Folkehelseinstituttet får i oppdrag å gjøre en fullstendig metodevurdering på Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR) i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko.

Oppdraget fullstendig metodevurdering på kateterbasert implantasjon av aortaklaffer av aortaklaffer (TAVI/TAVR) utføres i samarbeid med EUnetHTA.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.11.2016):
Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig metodevurdering for kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR) i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko.

Referat fra Bestillerforum RHF (14.11.2016) finner du her, se sak 131-16

 


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.08.2019
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
14.01.2020
Ferdigstilt
29.12.2020

ID2019_089:

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 05.01.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

 

ID2016_076:

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 17.06.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering og EUnetHTA rapport

Beslutning

Beslutning tatt
26.04.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.04.2021)

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.04.2021 under sak 034-2021.