logo Nye metoder

ID2016_078, ID2016_082, ID2019_124

Kateterbasert reparasjon av mitralklaffen

Ved alvorlig kronisk mitralklaffsvikt (mitralinsuffisiens)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
06.10.2016
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2016_078, ID2016_082, ID2019_124
Om metoden
Kateterbasert reparasjon med minimalt-invasive vaskulære prodsedyrer under radiologisk overvåkning. Mitraclip er et eksempel på denne metoden.

Metodevarsel (Oppdatert metodevarsel 2019 (ID2019_124) og sammenslåing av to tidligere metodevarsler (ID2016_078 og ID2016_082 )

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering. Folkehelseinstituttet eller andre kan melde inn saken på nytt dersom ytterligere dokumentasjon viser at metoden kan være aktuell for vurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 006-20.

 

​Metodevarsel (Mitralklaffimplantasjon - 2016 (ID2016_082))

 

​Metodevarsel (Mitralklaffreparasjon - 2016 (ID2016_078))

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.11.2016)