logo Nye metoder

ID2020_027

Katridekakog (NovoThirteen)

Behandling av episoder med gjennombruddsblødning under regelmessig profylakse.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
26.03.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_027
Om metoden
Legemiddel (intravenøs bolusinjeksjon) ved medfødt mangel på faktor XIII A-subenhet

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.05.2020)

Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. Saken sendes så til Beslutningsforum for nye metoder

Referat fra Bestillerforum RHF (25.05.2020) finner du her, se sak 091-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.05.2020
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Påbegynt
25.05.2020
Ferdigstilt
23.08.2021

Prisnotatet er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder de 30.08.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
27.09.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.09​.2021)​ 

 

 

  1. Katridekakog (NovoThirteen) innføres til behandling av episoder med gjennombruddsblødning under regelmessig profylakse hos pasienter med medfødt mangel på faktor XIII A-subenhet. 
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.11.2021 da ny pris vil gjelde fra denne datoen.  

 

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 27.09.2021 under sak 125-2021.​