logo Nye metoder

ID2020_022

Kirurgi ved karpaltunnelsyndrom - Revurdering

Kirurgisk behandling som innebærer å frigjøre trykk på nerven ved å dele det tverrgående karpale leddbåndet.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.03.2020
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2020_022
Om metoden
Kirurgisk behandling som innebærer å frigjøre trykk på nerven ved å dele det tverrgående karpale leddbåndet. Dette kan gjøres med åpen kirurgi eller endoskopisk.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)
Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet utarbeide en fullstendig metodevurdering for kirurgi ved karpaltunnelsyndrom.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 197-20.

Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (15.06.2020) 
De regionale fagdirektørene gir unntak på gruppenivå for kirurgi ved karpal tunnel syndrom inntil metoden er ferdig behandlet i Nye Metoder. Link til beslutningen om unntak her.

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.05.2020)
Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet utarbeide en metodevurdering for kirurgi ved karpaltunnelsyndrom. Det bes ikke om en helseøkonomisk vurdering som del av dette oppdraget.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.05.2020) finner du her, se sak 088-20.


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.05.2020
Type
Fullstendig metodevudering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
12.10.2020
Ferdigstilt
27.10.2021

Metodevurderingen er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.11.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
22.11.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.11​.2021)​ 

  1. Kirurgi kan fortsatt tilbys som et behandlingsalternativ ved karpaltunnelsyndrom. 
  2. Fagdirektørene bes følge opp sammen med fagmiljøene med henblikk på å redusere uønsket variasjon.​

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 22.11.2021 under sak 151-2021.​