logo Nye metoder

ID2021_020

Kirurgi ved rotatorcuff-ruptur

Kirurgisk behandling av rotatorcuff-ruptur.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.12.2020
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2021_020
Om metoden
Ved rotatorcuff-ruptur har en eller flere av senene som utgjør rotatorcuffen helt eller delvis løsnet fra festet sitt på humerus.

​​​​​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.02.2021)
En fullstendig metodevurdering av konservativ versus kirurgisk behandling med sutur av rotatorcuff-ruptur blant pasienter med degenerative lesjoner gjennomføres ved Folkehelseinstituttet. 

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (15.02.2021) finner du her, se sak 040-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
15.02.2021
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
26.08.2021
Ferdigstilt
17.01.2023

​Prosjektplan (link)

Status

Oppdraget (fullstendig metodevurdering) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 24.01.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Fullstendig metodevurdering​​ (publisert 25.01.2023 (oppdatert versjon 30.01.2023))


Beslutning

Beslutning tatt
13.02.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.02​.2023)​

  1. Konservativ behandling av degenerativ rotaturcuff-ruptur skal være førstevalg og utprøvd i tilstrekkelig grad før eventuell kirurgisk intervensjon. Fagdirektørene bes gå i dialog med fagmiljøene i egen region om redusert bruk av kirurgisk intervensjon ved rotatorcuff-ruptur.
  2. ​Resultatene fra metodevurderingen til Folkehelseinstituttet (FHI) tyder på at kirurgi ikke gir klinisk relevante forskjeller i effekt sammenlignet med ikke-kirurgisk behandling (konservativ) ved degenerativ rotaturcuff-ruptur. 
    • ​For pasienter med ruptur i én sene (supraspinatus): kirurgi gir liten eller ingen klinisk relevant forskjell i smerte, nattesmerte, funksjon, pasienttilfredshet og helserelatert livskvalitet sammenlignet med konservativ behandling ved ett års oppfølging. 
    • For pasienter med ruptur i én eller to sener: kirurgi gir litt høyere pasienttilfredshet sammenlignet med konservativ behandling ved ett års oppfølging, mens det var liten eller ingen klinisk relevant forskjell i smerte, nattesmerte, funksjon og helserelatert livskvalitet. 
  3. Kirurgisk behandling er det mest kostbare alternativet hvor selve operasjonen påvirker kostnadene mest. Budsjettkonsekvensanalysen viste at det på nasjonalt nivå kan gi inntil 81 millioner kroner i årlige kostnadsbesparelser å velge utelukkende konservativ behandling fremfor kirurgi. Estimatet er usikkert og forventes å være noe mindre da det fremdeles vil være noen som vil kunne ha behov for kirurgi, og kan derfor ikke utelukkes helt som et behandlingsalternativ.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i​ sakspapirer​​​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023 under sak 011-2023.​