logo Nye metoder

ID2017_006

Kladribin (Mavenclad)

Behandling av aktiv relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.01.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_006
Om metoden
Behandling av aktiv relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS)

​Metodevarsel

 

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for kladribin (Mavenclad) til behandling av aktiv relapserende remitterende multippel sklerose.

Referat fra Bestillerforum RHF (27.02.2017) finner du her, se sak 26-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.02.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
04.09.2017
Ferdigstilt
08.03.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 21.03.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
18.11.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.11.2019)

Bruken av kladribin (Mavenclad) til behandling av relapserende remitterende MS (RRMS) kan videreføres.

For utfyllende informasjon om beslutningen se ID2018_004.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.11.2019.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.04.2018)

​Kladribin (Mavenclad®) kan innføres til behandling av høyaktiv relapserende remitterende multippel sklerose, og legemiddelet inngår i LIS MS-anbud.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.04.2018 finner du her, se sak 48-2018.