logo Nye metoder

ID2018_096

Klormetin (Ledaga)

For utvortes behandling av mycosis fungoides-type kutan T-cellelymfom hos voksne pasienter
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.09.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_096
Om metoden
Legemiddel (til bruk på huden) for utvortes behandling av Mycosis fungoides som er en sjelden type T-cellelymfom.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for klormetin (Ledaga) for utvortes behandling av mycosis fungoides-type kutan T-cellelymfom (MF-type CTCL) hos voksne pasienter.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) finner du her, se sak 163-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.10.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
03.07.2020
Ferdigstilt
24.03.2021

​Metodevurdering og prisnotat er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 06.04.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Prisnotat (oppdatert 20.05.2021)

Prisnotat​ (oppdatert 12.11.2021)

Beslutning

Beslutning tatt
13.12.2021
Ansvarlig
Beslutninsforum for nye metoder

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.12​.2021)​ ​

  1. Klormetin (Ledaga) innføres ikke for utvortes behandling av mycosis fungoides-type kutan T-cellelymfom hos voksne pasienter.
  2. Tilgjengelig dokumentasjon er mangelfull og viser ikke mereffekt av behandlingen, og prisen er høy.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.12.2021 under sak 177-2021.​

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.06.2021)​ 

 

  1. Klormetin (Ledaga) innføres ikke for utvortes behandling av mycosis fungoides-type kutan T-cellelymfom hos voksne pasienter.
  2. Tilgjengelig dokumentasjonen er mangelfull og viser ikke mereffekt av behandlingen, og prisen er høy.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.06.2021 under sak 080-2021.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.04.2021)

    1. Klormetin (Ledaga) innføres ikke for utvortes behandling av mycosis fungoides-type kutan T-cellelymfom hos voksne pasienter.
    2. Tilgjengelig dokumentasjon er mangelfull, det er ikke vist mereffekt av Ledaga sammenliknet med annen behandling og prisen er høy.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.04.2021 under sak 040-2021.