logo Nye metoder

ID2017_039

Koffeinsitrat

Forebygging av bronkopulmonal dysplasi
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
19.04.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_039
Om metoden
Legemiddel til forebygging av bronkopulmonal dysplasi

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.01.2018)
Hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk for koffeinsitrat til forebygging av bronkopulmonal dysplasi avbestilles.*

Referat fra Bestillerforum RHF (22.01.2018) finner du her, se sak 10-18.

*Begrunnelse: Markedsføringstillatelsen (MT) er trukket av den Europeiske legemiddel myndigheten (EMA) .

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.05.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk