logo Nye metoder

ID2014_010

Konfokal mikroskopi

Bruk i endoskopisk diagnostikk av sykdommer i pankreas- og galleganger
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
14.03.2014
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo Universetssykehus HF
ID-nummer
ID2014_010
Om metoden
Bruk av et avansert mikroskop som benytter laserlys for å skape tredimensjonale bilder når det føres inn i kroppen. Bildene som tas kan gjøre det enklere for brukeren å stille riktig diagnose, og eventuelt kan antallet vevsprøver som tas av pasienten und

Beslutning i Bestillerforum RHF (28.04.2014)
​Anbefaler mini-metodevurdering ved et helseforetak.* **

 

* Saken avsluttes på nasjonalt nivå.

**RHF- koordinatorene identifiserer aktuelt helseforetak.