logo Nye metoder

ID2022_031

Konservativ korreksjon av åpent bitt

Som følge av temporomandibular dysfunksjon (TMD).
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
16.12.2021
Sendt inn av
Privatperson
ID-nummer
ID2022_031

Forslag

Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022)
Finansieringsansvaret er ikke plassert hos de regionale helseforetakene. Behandling av temporomandibular dysfunksjon er først aktuelt i spesialisthelsetjenesten dersom pasienten har behov for kirurgisk eller invasiv prosedyre.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) finner du her , se sak 053-22.