logo Nye metoder

ID2023_074

Sensorbaserte glukosemålere for blodsukkermåling

Behandling av voksne ved diabetes type I.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.06.2023
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2023_074
Om metoden
Utstyr til behandling av diabetes type I

Bestillerforum for nye metoder (20.11.2023)

Bestillerforum for nye metoder utkvitterer metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.11.2023) finner du her, se sak 173-23. 

Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)
En forenklet metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for kontinuerlig glukosemåling og flash glukosemåling ved diabetes type I. Metodevurderingen skal inneholde en vurdering og formidling av metodevurderingen fra det danske Behandlingsrådet.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 105 -23. 

 

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.06.2023
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
19.06.2023
Ferdigstilt
20.11.2023

Status:
Oppdraget (metodevurdering) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 20.11.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Forenklet metodevurdering (publisert 24.11.2023)

 

Beslutning

Beslutning tatt
11.12.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (11.12.2023) 

  1. Sensorbaserte glukosemålere for blodsukkermåling innføres til voksne pasienter med diabetes type 1. 
  2. Valg av produkt skal følge gjeldende rammeavtale i anbudet og rangering for kontinuerlig vevsglukosemålere og forbruksmateriell. 

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.12.2023 under sak 142-2023.