logo Nye metoder

ID2022_019

Kopanlisib

Behandling av voksne med residivert eller refraktær marginalsonelymfom.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
13.01.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_019
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) til behandling av visse typer lymfekreft.

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)
Firma har trukket sin søknad om markedsføringstillatelse for metoden hos EMA.

Beslutning:
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022) finner du her , se sak 026-22.