logo Nye metoder

ID2018_083

Korsettbehandling av skoliose

Korsettbehandling som reduserer progrediering av skjeve ryggsøyler
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
16.08.2018
Sendt inn av
Privatperson
ID-nummer
ID2018_083
Om metoden
Korsettbehandling som reduserer progrediering av skjeve ryggsøyler.

Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) finner du her, se sak 153-18.