logo Nye metoder

ID2019_058

Kuledyner

Metode til bruk for å roe ned ulike grupper av pasienter
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
12.04.2019
Sendt inn av
Produsent: Amajo AS
ID-nummer
ID2019_058
Om metoden
Metode tenkt til bruk for å roe ned ulike pasientgrupper som barn- unge og voksne med ADHD, autisme, pasienter med angst, depresjon, demens, nevrologiske pasienter mfl. En kuledyne er en type vektdyne.

​Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.06.2019)
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.06.2019) finnes her, se sak 97-19.